Cortinarius veronicæ Soop

Cortinarius suberi Soop
Till�gnad minnet av Nils Suber, nestor inom nutida svensk mykologi

Nya Zeelands svampar

Squamanita paradoxa (Sm. & Sing.) Bas
En s�llsynt art, parasiterande p� en vanlig svamp,
Cystoderma amianthinum, som visas liggande.