Cortinarius veronicæ Soop

Denna ganska vanliga art ligger på gränsen mellan undersläktena Dermocybe och Telamonia. En vacker organism med skira, cinnoberröda färger och orange lameller, tillägnad Veronica. Den liknar den europeiska C. cinnabarinus Fr., men innehåller helt andra antrakinonpigment.
Kowai Bush, Canterbury, Sydön, 1997-04-22.© Karl Soop, 1998