Paurocotylis pila Berk.

En vacker, tryffelliknande ascomycet som växer halvt under markytan i skogen. Dessa svampar, liknande röda bär, kan dra till sig fåglar som hjälper till att sprida sporerna.
Waipori Fallse, Dunedin, Sydön, 1999-04-14.© Karl Soop, 1998