Cortinarius cycneus Horak

Denna medlem av undersläktet Myxacium är vit överallt.
Kowai Bush, Canterbury, Sydön, 1997-04-22.© Karl Soop, 1998