Sarcosoma globosum (Schmidel:Fr.)Casp.

Denna ascomycet, som är släkt med murklorna, har blivit sällsynt på grund av försurningen i naturen. Innanmätet är geléartat och tungt.
Båven, Södermanland, 1992-04-26.© Karl Soop, 1998