Leucoagaricus ionidicolor Bellú & Lanzoni

En sällsynt fjällskivling med vackra purpurfärger. Denna uppseendeväckande art växer i Sydeuropas kalkrika barrskogar.
Espinelle, Cataluña, 2001-11-08.© Karl Soop, 1998