Callistosporium luteoolivaceum (Bert. & Curt.)Sing.

Denna sällsynta svamp påminner om Rugosomyces onychinus, som visas på nästa sida. Den kännetecknas av sina gula lameller och en starkt röd lutreaktion. Kollekten växte på sågspån.
Säs, Mora, Dalarna, 2001-09-18.© Karl Soop, 1998