Cystoderma ambrosii (Bres.)Sing.

Denna lilla vita svamp är sällsynt och har bara rapporterats två gånger från Sverige. Den kan förväxlas med den vanligare Cystolepiota seminuda, men har en rikare, yvigare beläggning. (Den är eventuellt en varietet av den vanligare C. granulosum (Batsch:Fr.) Harm.)
Siljansfors, Dalarna, 1998-08-29.© Karl Soop, 1998