Pleurotus calyptratus (Lindbl.)Sacc.

En mycket sällsynt svamp som står nära ostronskivlingen, men är försedd med en tjock slöja. Detta är det första fyndet i Sverige sedan arten upptäcktes för ett och ett halvt sekel sedan i Mellansverige av M. A. Lindblad. Den är tidig på säsongen och växer på aspstubbar.
Häverö, Uppland, 1995-05-25.© Karl Soop, 1998