Cortinarius argenteolilacinus Mos.

Denna mycket sällsynta Phlegmacium växer med Quercus och Corylus. Den liknar den vanliga C. amœnolens Hry, men saknar dennes typiska lukt och bittra smak.
Gråborg, Öland, 1996-09-28.© Karl Soop, 1998