Cortinarius carneinatus Soop

En sällsynt Telamonia, kännetecknad av sin skära eller tegelfärgade hatt, som växer i rik barrskog. Den verkar stå nära de vanliga arterna C. biformis Fr. och C. armeniacus Fr.
Vinäsgraven, Mora, Dalarna, 2001-09-13.© Karl Soop, 1998