Cortinarius durus Orton

Denna ovanliga medlem av undersläktet Phlegmacium är vanligen större än de "träd" på fjällhedarna som den bildar mykorrhiza med.
Vassijaure, Lappland, 1995-08-04.© Karl Soop, 1998