Cortinarioid Fungi of New Zealand

Thirteenth edition, 2022. 130 pages — ISBN 978-91-978464-9-3.

An Iconography and Key of this interesting and ecologically critical group, covering the native forest flora, in particular the Nothofagus habitat. This revision includes a more accurate taxonomy stemming from molecular studies, and describes a number of new taxa. Altogether 173 Cortinarius taxa are illustrated in colour photographs with a key and detailed descriptions.

Download

Cortinarius in Sweden

Seventeenth edition, 2021. 184 pages — ISBN 978-91-978464-8-6.

A survey of this interesting and ecologically critical fungal genus, covering the Swedish flora but largely applicable to Europe as a whole. This new edition with a revised set of taxa, comprises a key and detailed descriptions of 254 species and discusses further 148 varieties and related taxa. The book includes 31 colour plates depicting 122 critical or rare species.

Download

Vi studerar spindelskivlingar
ISBN 978-91-978464-1-7.

�ttonde upplagan, 108 sidor.

En helt omarbetad nyutg�va av den klassiska nyb�rjarboken med tonvikt p� Mellansverige. Lämplig för den som vill börja med detta svåra och fascinerande släkte. Boken omfattar en grundlig diskussionsdel och beskriver våra vanligaste 165 arter, medan ytterligare 60 arter kort diskuteras.

Ladda ner

Cortinarius i Sverige

Fjärde upplagan, 101 sidor.

En översikt av detta intressanta och ekologiskt kritiska svampsläkte. Boken omfattar nyckel och beskrivningar av 196 arter och omnämner 95 varieteter och närstående taxa.

Pris inom Sverige: 160 kr (inklusive porto 30 kr och 6% moms).